Medkol Zielona Góra

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDKOL

adres przychodni Plac Kolejarza 1
Zielona Góra 65-020
Rejestracja pacjentów:
telefon rejestracji MEDKOL 68 4521555
Medycyna pracy:
telefon rejestracji 68 4521556
Przychodnia czynna:
od pon. do pt.
od 8:00 do 18:00
Biuletyn informacji publicznej

RODO w Samodzielny Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej
„MEDKOL"

RODO jest unijnym prawem regulujqcym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placowka przestrzega zasad okreglonych w RODO.


Pelna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL" z siedzibą w Zielonej Górze, Plac Kolejarza 1 Nasze dane kontaktowe: iod@medkol.pl

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

CEL I PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki to określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
Podanie wszystkich danych przez pacjenta jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielania gwiadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez nasza placówkę.

OKRES WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania gwiadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]